Ksiądz proboszcz

ks. mgr. Józef Kołek
ur. 1954 r., wyświęcony 1980 r.
w parafii od 1996 r.
tel. 14-68-37-303